Η Πύλη Βολτόνε (Voltone) βρισκόταν στην προς νότο απόληξη της Ρούγα Μαΐστρα (Ruga Maistra) των Ενετών, σημερινή οδός 25ης Αυγούστου, και συνέδεε την παλιά αραβική και βυζαντινή πόλη με την ενδοχώρα και με τους «βούργους», τα προάστια της πόλης, όταν αυτή άρχισε να εξαπλώνεται έξω από τα τείχη.

Δυτικά της Πύλης και σε συνέχεια με αυτήν, με κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά, δημιουργήθηκε το μεγάλο κτιριακό συγκρότημα των ενετικών σιταποθηκών, το Φόντακο (Fondaco). Στην προέκταση τους, νότια της σημερινής οδού Χάνδακος, είχαν κατασκευαστεί οι ιταλικοί στρατώνες, τα Καρτιέρι Ιταλιάνι (Quartieri italiani).

Σήμερα, όλο το δυτικό τμήμα της πύλης (σιταποθήκες) μέχρι και τη σημερινή οδό Ταγματάρχου Τζουλάκη έχει καταστραφεί και η περιοχή έχει καταληφθεί από καταστήματα, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, Αστυνομικό Τμήμα, Τροχαία. Τμήματα των θολωτών κατασκευών είναι ακόμα ορατά κατά μήκος της οδού Χάνδακος, ενσωματωμένα σε νεότερες κατασκευές.