Το κεντρικότερο σημείο της ενετικής πόλης, η Πιάτσα ντελλε Μπιάντε (Piazza delle Biade) ή Πλατεία Δημητριακών, ταυτίζεται με τη σημερινή πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου και η κρήνη του Μοροζίνι. Την ονομασία της οφείλει η πλατεία στο κτίριο των κρατικών αποθηκών σιτηρών, Φόντακος.
Η Πλατεία Δημητριακών, λεπτομέρεια από το χάρτη του Giorgio Corner όπου διακρίνονται μεταξύ άλλων η πύλη Βολτόνε, το συγκρότημα των σιταποθηκών και των στρατώνων, 1625 (Giorgio Corner, Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)