Η κεντρική πύλη της Αγοράς, που συνέδεε την παλιά πόλη με την αναπτυσσόμενη εκτός των τειχών νέα, απέκτησε επιβλητική μορφή με 4 ορόφους, καταστήματα και δύο μεγάλους πύργους εκατέρωθεν αυτής: τον αριστερό και το δεξιό Ξώπυργο.

Στη θέση που είναι σήμερα το Ο.Τ 50 κατασκευάστηκαν φυλακές για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Η πύλη γκρεμίστηκε κατά το σεισμό του 1856 και δεν κτίστηκε ποτέ ξανά. Τη δεκαετία του 1930 κατεδαφίστηκε ο ανατολικός πύργος προκειμένου να κατασκευαστεί στη θέση του το κτίριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης - Αχτάρικα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κατεδαφίστηκαν και ο δυτικός πύργος και οι πρώτοι θόλοι των σιταποθηκών στη θέση του σημερινού Ο.Τ 50. Ίχνη της πύλης βρέθηκαν το 1989 κατά τις εργασίες κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

Βολτόνε, η κύρια πύλη της πόλης και τμήματα των σιταποθηκών, 1577 (Βενετία, Archivio di Stato)