Αποτελείτο από ισόγειο και τρεις ορόφους και χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση των σιτηρών, ενώ στους χώρους του ισογείου στεγάζονταν η φρουρά και διάφορα εργαστήρια. Μέρος του συγκροτήματος των σιταποθηκών κατεδαφίστηκε το 1961 και στη θέση του βρίσκεται σήμερα το Ο.Τ.50.
Το συγκρότημα των αποθηκών Φόντακο, σχέδιο του 1577 (Βενετία, Archivio di Stato)