Ο οχυρωματικός περίβολος του ενετικού Χάνδακα του 16ου-17ου αι., που σώζεται μέχρι τις μέρες μας, αποτελεί έργο θαυμαστό για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, όσον αφορά στην έμπνευση και το σχεδιασμό του.

Είναι εξαιρετικά ισχυρός, σε σχήμα τριγώνου με βάση στη θάλασσα και περίμετρο περίπου 5,5 χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό στοιχείο του οχυρωματικού σχεδιασμού αποτελούν οι προμαχώνες που ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα, διακοσμημένα σε πολλά σημεία με ένθετα μαρμάρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν οικόσημα και το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της παντοδυναμίας των Ενετών. Σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία αποτελούν οι πύλες του οχυρωματικού περιβόλου που εξυπηρετούσαν στη σύνδεση της πόλης με την ύπαιθρο.

Τα τείχη, που άντεξαν την εικοσαετή και πλέον πολιορκία των Οθωμανών στα μέσα του 17ου αιώνα, οριοθετούν μέχρι σήμερα την παλιά πόλη του Ηρακλείου.

Ανάγλυφο πρόπλασμα στην εκκλησία της Παναγίας Τζομπενίγκο στην Βενετία με τα τείχη του Χάνδακα και τις κυριότερες εκκλησίες της πόλης, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Χάρτης του Χάνδακα, 1625 (Τζιόρτζιο Κόρνερ, Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)