Το προμαχωνικό σύστημα (Fronte Bastionato), αποτέλεσε ένα νέο οχυρωματικό σχεδιασμό με κύριο χαρακτηριστικό του τον προμαχώνα. Το νέο σύστημα, που άρχισε να εφαρμόζεται το 16ο αιώνα και ολοκληρώθηκε το 17ο, προστάτευε καλύτερα τις πόλεις από τα νέα πυροβόλα όπλα που δημιουργήθηκαν μετά την εφεύρεση της πυρίτιδας.

Πρόκειται για μια συμπαγή κατασκευή, αρκετά ισχυρή και μεγάλη σε έκταση, που προεξέχει από την κύρια γραμμή άμυνας του οχυρωματικού περιβόλου με σκοπό να εξασφαλίζει προστασία στα παρακείμενα ευθύγραμμα τμήματά του, στους γειτονικούς προμαχώνες και στην αντίστοιχη τάφρο.

Το δυτικό άκρο της οχύρωσης από τον προμαχώνα του Παντοκράτορα έως τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)