Οι προμαχώνες ενώνονται μεταξύ τους με ευθύγραμμα τμήματα (cortine) που αποτελούνται εσωτερικά από ισχυρή επιχωμάτωση και εξωτερικά από λίθινη τοιχοποιία με έντονη κλίση (scarpa). Ισχυρή προεξέχουσα θεμελίωση, στη βάση του τείχους, επιτρέπει τη στήριξη όλης της υπερκείμενης, τεράστιας κατασκευής.
Σκίτσο που απεικονίζει, μεταξύ άλλων, το ευθύγραμμο τμήμα των τειχών, 2004 (Αντώνης Κατζουράκης, Εργαστήριο Πολυμέσων)