Το πρανές της εξωτερικής λιθεπένδυσης δεν ακολουθούσε όλο το ύψος του τείχους. Το τελευταίο τμήμα της, που ξεχώριζε από ένα λίθινο διάζωμα ημικυκλικής διατομής, το κορντόνε (cordone) ήταν κάθετο και ονομαζόταν παραπέτο (parapetto).

Στο παραπέτο αυτό συχνά διαμορφώνονταν πολεμίστρες που εξασφάλιζαν, σε κάποιο βαθμό, την προστασία των στρατιωτών που κινούνταν και πολεμούσαν εκεί.

Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τον προμαχώνα Μαρτινέγκο με τον προμαχώνα Βηθλεέμ, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τους προμαχώνες Βηθλεέμ και Παντοκράτορα, όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα. Άποψη από δυτικά, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)