Η έντονη κλίση της λιθεπένδυσης ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, ειδικά όσον αφορά στις βολές που δεχόταν το τείχος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, αφού διευκόλυνε την απόκρουση των βλημάτων του εχθρού. Επιπλέον, εξίσου σημαντικός ήταν και ο ρόλος της ισχυρής επιχωμάτωσης που χαρακτήριζε τόσο τα ευθύγραμμα τμήματα όσο και τους προμαχώνες, παρέχοντας τη δυνατότητα συγκράτησης των βλημάτων στο εσωτερικό της και διακόπτοντας έτσι την καταστροφική τους πορεία προς την πόλη.
Το ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ του προμαχώνα Παντοκράτορα και του προμαχώνα Αγίου Ανδρέα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Η ανατολική πλευρά των τειχών στην περιοχή του προμαχώνα Βιτούρη, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)