Χαρακτηριστικό στοιχείο του προμαχώνα αποτελεί η χαμηλή πλατεία (piazza bassa). Πρόκειται για μια κατασκευή που διαμορφώνεται στο σημείο ένωσης του προμαχώνα με το ευθύγραμμο τμήμα και σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του προμαχώνα και ψηλότερο από αυτό της τάφρου. Κάθε χερσαίος προμαχώνας διέθετε δυο χαμηλές πλατείες.

Οι χώροι αυτοί προστατεύονταν από τα ορεκιόνι (orecchioni) του προμαχώνα (αντίστοιχα κυκλικά τμήματα - προεξοχές σε σχήμα λοβού).

Σχέδιο όπου διακρίνεται, μεταξύ άλλων, η χαμηλή πλατεία των τειχών, 2004 (Αντώνης Κατζουράκης, Εργαστήριο Πολυμέσων)