Σε κάθε χαμηλή πλατεία κατασκευάζονται από χώμα και επενδύονται με ισχυρή τοιχοποιία τα μερλόνι (merloni). Σε αυτά ανοίγονται δύο κτιστές κανονιοθυρίδες για την τοποθέτηση των κανονιών που προστάτευαν το ευθύγραμμο τμήμα με την τάφρο και τον απέναντι προμαχώνα. Η μια απ' τις κανονιοθυρίδες ήταν ανοιχτή και η άλλη καλυμμένη, με διαφορετικό εύρος σκόπευσης και επομένως κατόπτευσης της περιοχής.

Η επικοινωνία των στρατιωτών με την πόλη και την τάφρο γινόταν μέσα από λιθόστρωτους θολοσκεπείς διαδρόμους (sortite), που είχαν ανοιχθεί κάτω από τις επιχωματώσεις.

Η νότια χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Βηθλεέμ από την τάφρο, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Λεπτομέρεια της νότιας χαμηλής πλατείας του προμαχώνα Βηθλεέμ, όπου φαίνονται οι δύο κανονιοθυρίδες, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)