Στη μέση της τάφρου κατασκευαζόταν πάντα ένας ανοικτός αγωγός, (κουνέτα) απαραίτητος για τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων. Η πλευρά της τάφρου απέναντι από το τείχος, ονομαζόμενη κόντρα σκάρπα (contrascarpa), ήταν συνήθως επενδεδυμένη με λίθινη τοιχοποιϊα, ενώ πάνω από αυτήν μπορούσαν να κινηθούν οι αμυνόμενοι, προστατευμένοι από τον εχθρό πίσω από ένα είδος καλυπτόμενης διάβασης.

Στο επίπεδο της τάφρου έφταναν οι στρατιώτες μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες θολοσκεπείς στοές που ξεκινούσαν από τις χαμηλές πλατείες των προμαχώνων.

Αθλητικές δραστηριότητες βρετανών στρατιωτών στην τάφρο μεταξύ των προμαχώνων Βηθλεέμ και Μαρτινέγκο (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)