Οι ¶γγλοι καθαρίζουν την τάφρο και εγκαθιστούν εκεί διάφορες υπηρεσίες μέσα σε σκηνές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηράκλειο από το 1897 έως το 1911, οπότε αποχωρούν από το νησί.
Σκηνές των αγγλικών στρατευμάτων κατοχής στην τάφρο των ενετικών τειχών, 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)