Εκτός από τις κύριες πύλες του οχυρωματικού περιβόλου, υπήρχαν και οι βοηθητικές ή πύλες με στρατιωτικό χαρακτήρα που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τους στρατιώτες προκειμένου να εισέλθουν στο χώρο της χαμηλής πλατείας και από εκεί στην τάφρο. Σε κάθε προμαχώνα με δυο χαμηλές πλατείες αντιστοιχούσαν δυο τέτοιες πύλες.

Εξαίρεση αποτελούν: α) ο προμαχώνας του Παντοκράτορα όπου από την κύρια ομώνυμη πύλη ξεκινούσαν δυο στοές, η μια οδηγούσε προς την έξω από την πόλη περιοχή και η άλλη προς τη νότια χαμηλή πλατεία του προμαχώνα β) η πύλη Βηθλεέμ υπερυψωμένη και με επιμελημένη λιθεπενδυμένη πρόσοψη.

Η πύλη της Βηθλεέμ που οδηγεί στη βόρεια χαμηλή πλατεία του ομώνυμου προμαχώνα, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η αναστηλωμένη πύλη Βηθλεέμ που οδηγεί στη νότια χαμηλή πλατεία του ομώνυμου προμαχώνα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)