Σε διάφορα σημεία του ενετικού περιβόλου, κυρίως πάνω από τις πύλες, σε ορεκιόνε προμαχώνων, σε ευθύγραμμα τμήματα όπως και στο φρούριο του Κούλε εντοιχίζονται εμβλήματα Βενετών ευγενών και αξιωματούχων, οικόσημα και θυρεοί με χρονολογίες ή και μικρές επιγραφές, δηλώνοντας έτσι την ενεργή παρουσία και σχέση τους με τις διάφορες κατασκευαστικές φάσεις του φρουρίου.

Εκείνο όμως που δηλώνει περισσότερο απ΄ όλα την παρουσία της βενετικής κυριαρχίας στην πόλη είναι η ανάγλυφη παράσταση του συμβόλου της Βενετίας, το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, που συναντάται σε διάφορους τύπους.

Η παράσταση με τον Παντοκράτορα και τον Λέοντα του Αγίου Μάρκου πάνω από την ομώνυμη πύλη, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Πλάκα με πέντε οικόσημα στην εξωτερική πύλη του Αγίου Γεωργίου, 2003 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)