Ειδικοί χώροι στο εσωτερικό της πόλης κατασκευάστηκαν για την αποθήκευση της πυρίτιδας, που φυλασσόταν σε ειδικά ξύλινα βαρέλια. Πρόκειται για κυκλικές ή ορθογώνιες, λιθόκτιστες κατασκευές που καλύπτονταν από θολωτή ή πυραμιδοειδή σκεπή. Τις συναντούμε συνήθως κοντά στους προμαχώνες του νέου ενετικού οχυρωματικού περιβόλου, αφού έχουν άμεση σχέση με την προετοιμασία και διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.
Η πυριτιδαποθήκη που υπήρχε πλησίον του προμαχώνα Βηθλεέμ, 1900 - 1902 (Τζ. Τζερόλα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)