Για την περίοδο αυτή (Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική) δυστυχώς δε σώζονται επαρκείς γραπτές ιστορικές μαρτυρίες ενώ τα ελάχιστα οικοδομικά λείψανα που έχουν αποκαλυφθεί από τις ανασκαφικές έρευνες δεν αποτυπώνουν σαφώς τη μορφή και το μέγεθος του οχυρωμένου οικισμού.

Ωστόσο, το Κάστρο, όπως ονόμαζαν οι Βυζαντινοί κάθε οχυρωμένη πόλη ή θέση, πιθανόν χρησιμοποίησε την υπάρχουσα Ρωμαϊκή οχύρωση, συμπληρώνοντάς την με πύργους και ευθύγραμμα κατακόρυφα τμήματα με οδοντωτές επάλξεις, κατά τα πρότυπα της εποχής.

Οικοδομικές εργασίες σε μωσαϊκό βυζαντινής τεχνοτροπίας, 13ος αιώνας (Βενετία)