Η επέκταση της πόλης έξω από τα παλαιοενετικά τείχη, από τον 15ο αι., σε συνδυασμό με την οθωμανική απειλή που γινόταν ολοένα και πιο ορατή, δημιούργησε επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής οχύρωσης που θα περιελάμβανε και τα προάστια (βούργους).

Έτσι, κατά το έτος 1462 η Βενετία προχώρησε στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μεγαλειώδους έργου, του νέου οχυρωματικού περιβόλου της Κάντια, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες φάσεις και κράτησε σχεδόν δύο αιώνες.

Η νέα οχύρωση με τους επιβλητικούς προμαχώνες και τις μνημειώδεις πύλες αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της οχυρωματικής τέχνης και είναι ακόμη και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του είδους αυτού στο μεσογειακό χώρο.

Η πόλη και τα τείχη του Χάνδακα του στρατηγού Hans Rudolf Werdmϋller, 1666 - 1668 (Hans Rudolf Werdmϋller, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)