Οι Βενετοί, για να ενισχύσουν την άμυνα του φρουρίου και να κρατήσουν μακριά τον εχθρό από τον οχυρωματικό περίβολο και την τάφρο, κατασκεύασαν πρόσθετα οχυρωματικά έργα, δώδεκα εξωτερικούς προμαχώνες στους οποίους είχαν τοποθετήσει δυνατά πυροβόλα όπλα.

Στις εξωτερικές αυτές οχυρώσεις οι αμυνόμενοι έφταναν μέσα από υπόγειες στοές που ξεκινούσαν από την τάφρο του φρουρίου.

Το μοναδικό οχυρωματικό έργο που σώζεται μέχρι σήμερα είναι ο εξωτερικός προμαχώνας του Αγ. Δημητρίου, ανατολικά της οχύρωσης απέναντι από τον προμαχώνα Βιττούρι. Οι υπόλοιποι εξωτερικοί προμαχώνες έχουν καταστραφεί και διατηρείται μόνο το ίχνος ως σημερινό οικοδομικό τετράγωνο.

Ο εξωτερικός προμαχώνας του Αγίου Δημητρίου στο χάρτη του Giorgio Corner, 1625 (Giorgio Corner, Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)
Το εναπομείναν τμήμα του προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου, όπως είναι σήμερα, 2004 (φωτ. Γ. Παπανικολάου)