Τα νεώρια αποτελούνται από μεγάλους επιμήκεις θολοσκεπείς χώρους που μπορούν να στεγάσουν γαλέρες προκειμένου να φυλαχτούν, να επισκευαστούν ή ακόμη και να κατασκευαστούν εξαρχής. Κάθε ένας από τους θόλους των νεωρίων προοριζόταν για μια γαλέρα. Τρία συγκροτήματα νεωρίων κτίζονται σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους.
Το συγκρότημα των νεωρίων Νουόβι σε σχέδιο του 1598 (Βενετία, Archivio di Stato)