Το πρώτο συγκρότημα ονομάζεται Αρσενάλι Αντίκι (Arsenali Antichi) και είχε κατασκευαστεί σε μια υποδοχή μεταξύ του Βυζαντινού τείχους και της ακτής στα μέσα του 13ου αιώνα. Ήταν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, στεγασμένο με σταυροθόλια. Το συγκρότημα αυτό καταστράφηκε κατά το σεισμό του 1303 και κατασκευάστηκε εκ νέου για να καταπέσει κατά το σεισμό του 1856.
Το λιμάνι του Χάνδακα όπου διακρίνονται τα τρία συγκροτήματα των Νεωρίων, μέσα 17ου αιώνα (Μανέα Κλόντζα, συλ. Traeger)
Τα νεώρια Αντίκι και Βέκι (συλ. Χρυσούλας Τζομπανάκη)