Το δεύτερο συγκρότημα των νεωρίων, ονομάζεται Αρσενάλι Βέκι (Arsenali Vecchi).

Κατασκευάστηκε δυτικά του πρώτου και αποτελείτο από τέσσερις επιμήκεις θολοσκέπαστους χώρους που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα.

Από το συγκρότημα αυτό σώζονται σήμερα κατά το ήμισυ, ως προς το μήκος τους, και οι τέσσερις αυτοί χώροι.

Τμήμα των Αρσενάλι Βέκι, όπως σώζονται σήμερα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Τμήμα του δεύτερου συγκροτήματος των νεωρίων Arsenali Vecchi. Οι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τοξωτών ανοιγμάτων, 1898 - 1945
Τμήμα του δεύτερου συγκροτήματος των νεωρίων Arsenali Vecchi. Οι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω τοξωτών ανοιγμάτων, 1898 - 1945
Αρσενάλι Βέκι: Εσωτερική άποψη, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Το λιοντάρι στα (παλαιά) νεώρια Βέκι, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)