Τέλος, το τρίτο συγκρότημα, αυτό των Αρσενάλι Νουόβι (Arsenali Nuovi) και Νουοβίσιμι (Nuovissimi), κτίζεται στα νοτιοανατολικά του λιμανιού. Αρχικά κτίζεται το συγκρότημα των Νουόβι που αποτελείται από πέντε επιμήκεις θολοσκεπείς χώρους. Λίγο αργότερα προστέθηκε στη συνέχεια των Αρσενάλι Νουόβι το συγκρότημα των Νουοβίσιμι προς τα βόρεια.

Σήμερα σώζεται μόνο ο δυτικότερος θόλος του συγκροτήματος που είναι προσαρτημένος στην μεγάλη δίχωρη δεξαμενή Ζάνε.

Τμήμα των Αρσενάλι Νουόβι, που βρίσκονται δίπλα στην αποθήκη άλατος και τη δεξαμενή Ζάνε, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Βορειοανατολική πλευρά των νεωρίων. Δεξιά διακρίνεται τμήμα της αποθήκης άλατος
Τμήμα του συγκροτήματος των Αρσενάλι Νουόβι, όπως σώζονται σήμερα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)