Βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μητσοτάκη και Αγκαράθου σε μικρή απόσταση από το ενετικό λιμάνι. Στους καταλόγους των εκκλησιών αναφέρεται ως ορθόδοξη εκκλησία. Ανασκαφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό οικόπεδο στην περιοχή, αποκάλυψε τμήματα ναού: το κεντρικό κλίτος με την αψίδα του και τμήμα της αψίδας του βόρειου κλίτους.Σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα, ο ναός φαίνεται να ανήκε στον τύπο της δίκλιτης δρομικής βασιλικής. Είναι ενδεχόμενο ο ναός αυτός να ανήκει σε προγενέστερους χρόνους κάτω από τη στάθμη του Αγίου Νικολάου, στοιχείο που έχει βρεθεί σε πολλές σχετικές ανασκαφικές έρευνες στην πόλη.