Στην πλατεία Κορνάρου υπήρχε ο Ναός του Σωτήρος Χριστού (San Salvatore) του τάγματος των Αυγουστινιανών μοναχών που κτίστηκε στο τέλος του 13ου αι. Ο σεισμός του 1508 τον κατέστρεψε, αλλά στη θέση του ανεγέρθηκε ξανά νέος. Στην οθωμανική περίοδο, με την προσθήκη μιχράμπ, μιμπάρ και μιναρέ, ο ναός μετατράπηκε σε τέμενος της Βασιλομήτορος Βαλιδέ Σουλτάνας, το λεγόμενο Βαλιδέ Τζαμί απ'όπου πήρε την ονομασία της όλη η περιοχή μέχρι και σήμερα.

Το 1925 ο ναός κρίθηκε κατάλληλος να στεγάσει σχολείο. Έτσι το μνημείο διαμορφώθηκε αναλόγως με τη διάνοιξη μιας σειράς πλαϊνών παραθύρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος φωτισμός. Μέχρι την κατεδάφισή του το 1970, ο ναός, τα εσωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και η αρχική ξύλινη στέγη του διατηρούνταν ακέραια.

Ο ναός του Σωτήρος με τον κατεστραμμένο μιναρέ
Ο ναός του Σωτήρος, 1973 (φωτ. Γ. Ξυλούρης, συλ. Λιάνας Σταρίδα)
Ο ναός του Σωτήρος, 1973 (φωτ. Γ. Ξυλούρης, συλ. Λιάνας Σταρίδα)
Οι τελειόφοιτες του Β' Γυμνασίου Θηλέων μπροστά από το Ναό του Σωτήρος την εποχή που λειτουργούσε ως σχολείο, 1966 (Ηράκλειο, Συλ. Άννας Χαλκιαδάκη)