Απέναντι από τη Νομαρχία, στην τάφρο του παλαιοενετικού τείχους, υπήρχε μια μεγάλη δεξαμενή νερού για την ύδρευση των στρατώνων του Αγίου Γεωργίου.

Την κατασκευή της δεξαμενής στη θέση αυτή είχε υποδείξει ο γενικός προβλεπτής Μπενέτο Μόρο. Το έργο άρχισε ο στρατηγός Καπέλο και τελείωσε ο Φραγκίσκος Μοροζίνι. Είχε μήκος 76,70 μ. και πλάτος 24,50 μ. Ήταν η σπουδαιότερη δεξαμενή του Χάνδακα και ο Τζ. Τζερόλα τη χαρακτηρίζει "θάλασσα". Το νερό έφθανε από την πηγή της Αγίας Ειρήνης, μέσω των "Τριών Καμαρών", που βρίσκονταν στο χώρο της σημερινής πλατείας Ελευθερίας.

Κάτοψη και τομή της μεγάλης δεξαμενής των στρατώνων του Αγ. Γεωργίου (F. Basilicata)
Σχέδιο κατασκευής του υδραγωγείου της πόλης και των δεξαμενών του Αγίου Γεωργίου, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)