Κατασκευάστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.

Σήμερα βρίσκεται πίσω από το νεοκλασικό κτίριο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Η κρήνη κοσμείται με δύο κίονες με φυτικής διακόσμησης κιονόκρανα, ενώ στο μέσο αυτών και εντός αψιδωτής κατασκευής βρίσκεται μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο διάκοσμο και οθωμανική επιγραφή. Από κατάλληλα διαμορφωμένη οπή στο κάτω τμήμα της πλάκας έτρεχε το νερό μέσα σε μαρμάρινη λεκάνη.

Η κρήνη του Ιδομενέα, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η Βρύση του Ιδομενέα κοσμεί σήμερα το χώρο πίσω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Φυτικά μοτίβα διακοσμούν το εσωτερικό της κρήνης του Ιδομενέα, που βρίσκεται πίσω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 2003 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)