Βρίσκεται στη λεωφόρο Ικάρου, δίπλα στην Επιγραφική Συλλογή. Εντός αψιδωτής κατασκευής, που περιβάλλεται από δύο μεγάλους πεσσούς που διακοσμούνται με ροζέτες, βρίσκεται ανάγλυφος, περίτεχνα διακοσμημένος κρουνός.

Το νερό συγκεντρώνεται σε μαρμάρινη λεκάνη με πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση.

Η Βρύση του Γενιτσάρ Αγά, όπως διασώζεται σήμερα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Η Βρύση Γενιτσάρ Αγά, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Λεπτομέρεια από τη Βρύση του Γενιτσάρ Αγά, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)