Σε επαφή με το συγκρότημα των ανατολικών νεωρίων (Αρσενάλι Νουόβι), κατασκευάστηκε από τον προβλεπτή Ζάνε μεγάλη δεξαμενή με χωρητικότητα 20000 βαρελιών, για τις ανάγκες του λιμανιού. Η δεξαμενή αποτελείται από δύο επιμήκεις θολοσκέπαστους χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα. Ο φωτισμός και αερισμός της δεξαμενής γίνεται μέσω μεγάλων φωταγωγών στη στέψη των θόλων.
Η δεξαμενή Ζάνε στη σημερινή της μορφή, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Η δεξαμενή Ζάνε, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)