Τόσο στην Ενετική όσο και στην Οθωμανική περίοδο, η κρήνη αποτελεί πηγή ζωής για τους κατοίκους της πόλης και γι' αυτό γίνονται σημαντικές προσπάθειες και ξοδεύονται μεγάλα ποσά για τη συντήρηση και τη διαρκή λειτουργία της.

Σήμερα, ο χώρος γύρω από την κρήνη, έχει διαμορφωθεί σε μια σύγχρονη όαση των επισκεπτών της, που βρίσκουν ξεκούραση μέσα στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

Η κρήνη Μπέμπο σήμερα, χώρος ξεκούρασης, διάλειμμα από την καθημερινότητα, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Η κρήνη Μπέμπο, 2004 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)