Η κρήνη κατασκευάστηκε από το Γενικό Προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνι το 1628, ο οποίος μέσα από ένα περίπλοκο, για την εποχή εκείνη, σύστημα αγωγών κατάφερε να φέρει νερό στη διψασμένη πόλη του Χάνδακα από τις πηγές των Αρχανών, της περιοχής «Καρυδάκι», όπου και σήμερα σώζεται η μνημειώδης υδατογέφυρα του υδραγωγείου.

Ο Μοροζίνι με την ευκαιρία των εγκαινίων της έκοψε ειδικό μετάλλιο με τη μορφή του από τη μια μεριά και την κρήνη από την άλλη. Θέσπισε, επίσης, ειδικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή της.


Σχηματική παράσταση κατασκευής της υδατογέφυρας Καρυδάκι, με τις σκαλωσιές και τους τεχνίτες την ώρα της δουλειάς
Τα ερείπια της γυναικείας μονής της Παναγίας, που διέλυσε ο Μοροζίνι για να πάρει το νερό της πηγής της (Μ. Ανδρουλάκης)