Στην οθωμανική περίοδο μετατράπηκε σε σεμπίλι (φιλανθρωπική κρήνη).

Οι Οθωμανοί δημιούργησαν ένα περίβλημα γύρω από τους λοβούς του ενετικού μνημείου με μαρμάρινους πολυτελείς κυκλοτερείς τοίχους και με χρυσές καλλιτεχνικά γραμμένες τούρκικες επιγραφές. Η κατασκευή αυτή πραγματοποιήθηκε το 1847 και όλο το «Σεμπίλι» πήρε το όνομα «Φοντάνα Αβδούλ Μετζίτ» από το όνομα του τότε Σουλτάνου. Επίσης, ανοίχθηκαν οπές στους λοβούς της δεξαμενής και τοποθετήθηκαν κρουνοί, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πιστοί του κορανίου να προετοιμαστούν, πριν ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο τζαμί, που βρισκόταν απέναντι, το σημερινό Άγιο Μάρκο.

Το 1900, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οθωμανικό περίβλημα, κατεδαφίστηκε και τα μάρμαρα με τις χρυσές επιγραφές πετάχτηκαν στην τάφρο έξω από την Καινούργια Πόρτα, όπου βρίσκονταν μέχρι το 1922.

Η κρήνη Μοροζίνι με τα μαρμάρινα ενεπίγραφα περιστύλια που είχαν τοποθετήσει οι Οθωμανοί, 1850 - 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η κρήνη Μοροζίνη στα τέλη του 19ου αιώνα (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)