Μετά την κατασκευή της, εντοιχίστηκε μια οθωμανική επιγραφή που υπάρχει μέχρι σήμερα πάνω από τη δυτική αψιδωτή θύρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον απόφθεγμα που έχει τις ρίζες του στον Αριστοτέλη και στον Θαλή τον Μιλήσιο και αναφέρει: «και το ύδωρ η ζωή του παντός».
Η επίγραφή "ύδωρ η ζωή του παντός" στη φιλανφρωπική κρήνη της πλατείας Κορνάρου, (Παναγιώτης Κουτεντάκης, Εργαστήριο Πολυμέσων)