Όροι Χρήσης
Χρήση cookies
Στο Δικτυακό τόπο του Δήμου δεν χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», ούτε συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών.