Η περίοδος της ενετικής κυριαρχίας αφήνει κληρονομιά στο Ηράκλειο μια σειρά από λαμπρά οικοδομήματα, που σηματοδοτούν την εικόνα της πόλης.

Οι μετέπειτα ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα στην οθωμανική πόλη και αργότερα στο ελληνικό Ηράκλειο, αντανακλώνται και στην αρχιτεκτονική, ιδιωτική και δημόσια. Οι επιδράσεις, που προέρχονται άλλοτε από το χώρο των Βαλκανίων και άλλοτε από τη δυτική Ευρώπη, μεταγράφονται δημιουργικά και επιλεκτικά δημιουργώντας νέους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, που κάνουν την εμφάνισή τους σταδιακά στην πόλη.

Πόρτα από το ανάκτορο Ittar, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η Κρητική Πολιτοφυλακή μπροστά από οθωμανική οικία στην Πλατεία Ελευθερίας (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)