Αποτελεί μια τάση εξέλιξης του ελληνικού νεοκλασικού τύπου με έντονα διακοσμητικά στοιχεία, επηρεασμένη από την κεντροευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και το art deco.

Σταδιακά παρατηρείται απομάκρυνση από τα νεοκλασικά πρότυπα, διατηρώντας μόνο κάποια επιλεκτικά στοιχεία στη σύνθεση, στα υλικά και σε κάποιες μορφές. Ωστόσο εισάγονται και νέα υλικά, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα φέρουν ουσιαστικές αλλαγές στη μορφή των νέων οικοδομών.

Σπίτι στην Αγία Τριάδα, 2007 (Καραταράκης Εμμανουήλ, Δήμος Ηρακλείου)