Τα κτίσματα παρουσιάζουν έντονα αναφορές σε βαλκανικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του 18ου και 19ου αιώνα. Είναι κυρίως διώροφα με κατασκευή από λιθοδομή στο ισόγειο, ενώ στο β΄ όροφο παρουσιάζουν προεξοχές ηλιακού (σαχνισί, κιόσκι), στέγη κεραμοσκεπή και κουφώματα καρφωτά.

Αξιόλογα κτίσματα αυτής της περιόδου βρίσκονται διάσπαρτα στο Ηράκλειο.

Τυπικό δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής, που σώζεται σήμερα στο Ηράκλειο, στην οδό Κοραή, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Δρόμος του Ηρακλείου με τα χαρακτηριστικά οθωμανικά κτίσματα (Στέργιος Σπανάκης, συλ. Λιάνας Σταρίδα)