Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1856 η πόλη ξανακτίστηκε σύμφωνα με τα οθωμανικά πρότυπα ενώ αργότερα εισάγονται στοιχεία του νεοεμφανιζόμενου Ελληνικού Νεοκλασικισμού.

Τα νέα γνωρίσματα, που κάνουν την εμφάνισή τους, είναι η οργάνωση της όψης με άξονες συμμετρίας, τα θυρώματα με χαμηλωμένα συνήθως τόξα στα ανοίγματα, τα ταμπλαδωτά κουφώματα.

Τα κτίσματα αυτά είναι κυρίως διοικητικά, σχολικά κτίρια κ.α. Ο τύπος αυτός επικρατεί μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε εμφανίζονται τα καθαρά νεοκλασικά κτίσματα.

Το αρχοντικό του "Μπέη Σεκεριά", με συνδυασμό οθωμανικών και νεοκλασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, 2000 (συλ. Χρυσούλας Τζομπανάκη)