Ορθόδοξος ναός που βρίσκεται στη σημερινή οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου. Οι πρώτες αναφορές στους καταλόγους των εκκλησιών του Χάνδακα αποδεικνύουν ότι ανήκε στη Β' βυζαντινή περίοδο. Ξανακτίστηκε, με τη σημερινή του μορφή, μετά το σεισμό του 1508, όπου έπαθε μεγάλες καταστροφές. Στον περίβολο του ναού είναι ορατά και σήμερα αρχιτεκτονικά μέλη (κιονόκρανα και κίονες) που υποδηλώνουν την ύπαρξη της παλαιότερης εκκλησίας στη θέση αυτή.
Ο ιερός ναός του Αγίου Ματθαίου, (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)