Ο Άγιος Γεώργιος των Δωριανών ήταν τρίκλιτη, σχετικά μικρών διαστάσεων, εκκλησία. Κτίστηκε στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο και παραχωρήθηκε στους Αρμένιους, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί εκείνη την περίοδο, ίσως από τον Νικηφόρο Φωκά, στην πόλη του Ηρακλείου.

Βρίσκεται στη συνοικία της Αγίας Τριάδας στην περιοχή που επί Τουρκοκρατίας ονομαζόταν «μικρό τσαρσάκι» = μικρή αγορά.

Μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως αρμένικος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Άποψη της κεντρικής εισόδου της Αρμένικης εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, 2007 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Άποψη του Ιερού που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, 2007 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)