Ο σημερινός ναός της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στην οδό Μονής Καρδιωτίσσης, κτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και εγκαινιάστηκε στις 13 Ιουνίου 1910. Στον πρώτο κατάλογο των εκκλησιών του 1320 αναφέρεται, στον ίδιο χώρο, ναός αφιερωμένος στην Παναγία με την επωνυμία Κερά Μανωλίτισσα στο Ξώπορτο.

Τμήματα του ναού αυτού, τα θεμέλια του βόρειου και του νότιου τοίχου με μήκος 10,40 μ. καθώς και τμήμα του αιθρίου, ενσωματώθηκαν στη νεότερη Αγία Παρασκευή και είναι ορατά μέχρι σήμερα.

Η παλαιότερη εκκλησία διαιρούνταν σε δύο κλίτη που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τρία τόξα που στηρίζονταν σε δύο κολώνες από μάρμαρο. Το βόρειο κλίτος ίσως ήταν πιο στενό και χαμηλό στεγασμένο με ημιθόλιο.

Δύο θύρες πλάτους 1,30μ. υπάρχουν η μία δίπλα στην άλλη από τις οποίες η μια ανήκει στην παλιά εκκλησία.