Όταν οι Βενετοί φθάνουν στο νησί ως κυρίαρχοι βρίσκουν την πόλη του Χάνδακα, έδρα της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, και το μεγαλόπρεπο Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Τίτου να δεσπόζει στο κέντρο της πόλης.

Οι νέοι έποικοι, φορείς του καθολικού δόγματος και μόνιμα ανήσυχοι για τη δύναμη του ορθόδοξου στοιχείου, κτίζουν καθολικές εκκλησίες και ιδρύουν πολυάριθμα λατινικά μοναστήρια, που μετατρέπονται σε εστίες προσηλυτισμού του νέου δόγματος που προσπαθούν να επιβάλουν.

Περισσότερες από εκατό εκκλησίες, ορθόδοξες και καθολικές, κοσμούν το ενετικό Ηράκλειο. Σε κατάλογο των τελευταίων χρόνων της ενετικής κυριαρχίας σημειώνονται 113 ορθόδοξοι ναοί και 17 καθολικοί.