Σήμερα ο ναός φιλοξενεί συλλογή εικόνων, στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικά έργα της Κρητικής Σχολής, όπως «η Σταύρωση» του Γεωργίου Καστροφύλακα (1752), «ο Άγιος Τίτος και σκηνές του βίου των 10 μαρτύρων» του Ιωάννη Κορνάρου (1773) και άλλα μεταξύ των οποίων και δύο ανυπόγραφες εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού.
Άποψη από το εσωτερικό του ναού, (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Ο ναός σήμερα φιλοξενεί μεγάλη συλλογή εικόνων της Κρητικής Σχολής, (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)