Δίπλα στο ναό, στη νοτιοδυτική γωνία, υπήρχε ψηλό κωδωνοστάσιο με ρολόι που υπερείχε κάθε άλλου κτίσματος της πόλης. Στη διάρκεια της πολύχρονης πολιορκίας της πόλης από τους Οθωμανούς, οι καμπάνες έδιναν το σύνθημα του συναγερμού σε περιπτώσεις βομβαρδισμού. Γι' αυτό, πολλές φορές, το κωδωνοστάσιο αποτέλεσε στόχο των τουρκικών πυροβόλων.

Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής διηγείται σχετικά: «... Δεν έπαυτε να ρίχτη λουμπάρδες στα καμπαναρειά κ' εις πάσα πλούσιο σπίτι, στ' Αγίου Μάρκου το ναό και στο καμπαναρειόν του, να σπάσου την καμπάνα του πού 'τον ο θάνατός του: όταν εδίδαν πόλεμον ελάλει και γροικούσαν πώς κατεβαίνουν οι εχθροί κι όλοι μαζί εγλακούσαν.»

Σχέδιο που απεικονίζει την κρήνη Μοροζίνι με το άγαλμα του τριαινοφόρου Ποσειδώνα και το ναό του Αγίου Μάρκου (Μανέα Κλόντζα, Ηράκλειο, συλ. Traeger)
Αλληγορική γυναικεία μορφή που παριστάνει την πόλη του Χάνδακα. Στο αριστερό της χέρι κρατά το ναό του Αγίου Μάρκου, 1625 (Giorgio Corner, Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη)