Γύρω από τη Μονή με το επιβλητικό Καθολικό και τα προσκτίσματά της, στον περιβάλλοντα χώρο του ναού (Καστέλλα), έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά λείψανα αρχαιότερων ιστορικών φάσεων της πόλης που ανήκουν στις περιόδους της Αραβικής κατάκτησης, της Β΄ Βυζαντινής και της πρώιμης Ενετικής κυριαρχίας.

Πριν την αποκάλυψη των αρχαιοτήτων στο χώρο της Καστέλλας, υπήρχε σταφιδεργοστάσιο και στη συνέχεια κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία «Καστέλλα» απ' όπου προέρχεται και η σημερινή επωνυμία του χώρου.

Άποψη του ναού Αγίου Πέτρου, όπου διακρίνεται και το παρεκκλήσιο, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Από τις εργασίες αναστήλωσης της μονής, 2004 (φωτ. Βασίλης Κοζωνάκης)
Τμήμα μαρμάρινου κίονα από τον προαύλιο χώρο της μονής, 2006 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)
Οθωμανικός κλίβανος που βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της μονής, 2006 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων)