9/ 12/ 1898
Άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου ως Ύπατου Αρμοστή Κρήτης