25/ 6/ 1669
Θάνατος του Γάλλου στρατηγού – δούκα του Μποφώρ