25/ 3/ 1862
Τίθεται ο θεμέλιος λίθος για τον Άγιο Μηνά