20/ 11/ 2007
Παρουσίαση της δικτυακής πύλης για την ιστορία της πόλης