18/ 6/ 1265
Το Βυζάντιο αναγνωρίζει τη βενετική κυριαρχία στην Κρήτη